Značajni krajobraz Sutina

Vrijeme za čitanje: 1 - 2 min.
Značajni krajobraz Sutina Željko Zrnčić

Značajni krajobraz Sutina zaštićen je 2000. god. na površini od 426,80 ha i obuhvaća gornji kanjonski dio toka potoka Sutine, pritoka Cetine. Kanjon planinskog potoka Sutine, sa svojim neobičnim rasporedom biljnog pokrova, tipičan je primjer botaničke inverzije. Od najniže točke kanjona prema vrhovima okolnih uzvisina raste bukva (Fagus sylvatica), crnograb (Ostrya carpinifolia), bjelograb (Carpinus orientalis) i hrast (Quercus virgiliana), dok na kamenjarskim livadama nalazimo smilje (Helicrysum italicum), kadulju (Salvia officinalis), kameni vrisak (Saturela montana), origano ili mravinac (Origanum sp.), majčinu dušicu (Thymus serpyllum)... Njihove cvjetove u potrazi za nektarom obljeću leptiri kao što su lastin rep (Papilio machaon), glogov bijelac (Aporia crataegi) te pripadnici porodica bijelci (Pieridae), šarenci (Nymphalidae), okaši (Satyridae) i plavci (Lycaenidae).

Raznovrstan biljni pokrov, grmovi, duplje, stijene omogućuju gniježđenje brojnim vrstama ptica. Na liticama kanjona gnijezdi se gorska pastirica (Motacilla cinerea). Guste šume kanjona stanište su crne žune (Dryocopus martius). Na kamenitim visoravnima zaštićenoga pojasa u travi gnijezdo savija ševa krunica, kao i jarebica kamenjarka. Na visokim borovim stablima gnijezde se škanjac i jastreb. Na izlazu iz kanjona, gdje su erozivna djelovanja jaka te su nastale pjeskovite padine, nalazimo kanale pčelarice u kojima ova vrsta podiže svoje mlade.

U gustim šumama Sutine, njezinu kršu, makiji i na kamenitim livadama nalaze hranu i mjesto za razmnožavanje sisavci poput divlje svinje koja je stalni stanovnik ovih predjela kao i lisica, zec, kuna bjelica te jazavac. U vodama pak Sutine nalazimo vodozemce poput žutog mukača, velike zelene žabe i pjegavog daždevnjaka. Plitka jezerca koja ostaju u udubinama kanjona u sušnom razdoblju omogućuju preživljavanje pastrve i raka. Od zmija koje obitavaju na ovom prostoru, jedino je poskok opasan za ljude, a među gušterima najčešće se viđa zidna gušterica.

Po geomorfološkom sastavu kanjon Sutine izgrađen je od vapnenca i dolomita, a erozivno djelovanje pogledu posjetitelja otkriva mnoštvo fosila.

Potok Sutina bujični je potok koji je većim dijelom godine siromašan vodom. Njegov glavni izvor nalazi se podno zaseoka Mijići i Jurići u selu Sutina. Međutim, potok Sutina prima vode i iz drugih izvora, među kojima se svakako izdvaja izvor Bila vrila. Pored ovog izvora nalazi se stara mlinica, koja je dokaz nekadašnjega čovjekova korištenja snage vode potoka Sutine.

Značajnim krajobrazom Sutina upravlja, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ županije.

COVID19 Info

Partners

Gdje odsjesti?
Hotel? Villa? Soba?